ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം!
 • neye

നൈലോൺ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക്

 • അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P76A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P76A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് a) ഉറപ്പിച്ച നൈലോൺ ബോഡി, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു.അലൂമിനിയം ഷാക്കിൾ ഉപരിതല ഓക്‌സിഡേഷൻ ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം സ്പാർക്ക് പ്രൂഫാണ്.b) കീ നിലനിർത്തൽ സവിശേഷത: ചങ്ങല തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കീ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.സി) ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിന്റിംഗും ലോഗോ കൊത്തുപണിയും ലഭ്യമാണ്.d) എല്ലാ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.ഭാഗം നമ്പർ. ഷാക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ P25A അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ കീ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കീ ചെയ്‌ത വ്യത്യാസം, മാസ്റ്റർ കീഡ്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കെ...
 • അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P38A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P38A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് a) ഉറപ്പിച്ച നൈലോൺ ബോഡി, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു.അലൂമിനിയം ഷാക്കിൾ ഉപരിതല ഓക്‌സിഡേഷൻ ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം സ്പാർക്ക് പ്രൂഫാണ്.b) കീ നിലനിർത്തൽ സവിശേഷത: ചങ്ങല തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കീ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.സി) ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിന്റിംഗും ലോഗോ കൊത്തുപണിയും ലഭ്യമാണ്.d) എല്ലാ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.ഭാഗം നമ്പർ. ഷാക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ P25A അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ കീ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കീ ചെയ്‌ത വ്യത്യാസം, മാസ്റ്റർ കീഡ്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കെ...
 • അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P25A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P25A

  അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് a) ഉറപ്പിച്ച നൈലോൺ ബോഡി, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു.അലൂമിനിയം ഷാക്കിൾ ഉപരിതല ഓക്‌സിഡേഷൻ ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം സ്പാർക്ക് പ്രൂഫാണ്.b) കീ നിലനിർത്തൽ സവിശേഷത: ചങ്ങല തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കീ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.സി) ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിന്റിംഗും ലോഗോ കൊത്തുപണിയും ലഭ്യമാണ്.d) എല്ലാ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.ഭാഗം നമ്പർ. ഷാക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ P25A അലുമിനിയം ഷാക്കിൾ സപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ കീ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കീ ചെയ്‌ത വ്യത്യാസം, മാസ്റ്റർ കീഡ്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കെ...
 • മിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് PS25S

  മിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് PS25S

  25mm മിനി ഷാക്കിൾ, ഡയ.4.2 എംഎം, സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ

  നിറം: ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, ഓറഞ്ച്, കറുപ്പ്, വെള്ള, നീല, കടും നീല, ചാര, ധൂമ്രനൂൽ, തവിട്ട്.

 • 40എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് WDP40SD5

  40എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് WDP40SD5

  38എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ, ഡയ.5 മി.മീ.

  നിറം: ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, ഓറഞ്ച്, കറുപ്പ്, വെള്ള, ചാര, തവിട്ട്, ധൂമ്രനൂൽ, കടും നീല.

 • ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് WDP40SR3

  ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് WDP40SR3

  ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക്, ഡയ.6 മി.മീ.

  നിറം: ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, ഓറഞ്ച്, കറുപ്പ്, വെള്ള, ചാര, തവിട്ട്, ധൂമ്രനൂൽ, കടും നീല.

 • നീളമുള്ള ബോഡി 38mm സുരക്ഷാ പാഡ്‌ലോക്ക് CPL38S

  നീളമുള്ള ബോഡി 38mm സുരക്ഷാ പാഡ്‌ലോക്ക് CPL38S

  നീളമുള്ള ശരീരമുള്ള CPL38S ഉള്ള സുരക്ഷാ പാഡ്‌ലോക്ക് a) ഉറപ്പിച്ച നൈലോൺ ബോഡി, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെ താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു.സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ ക്രോം പൂശിയതാണ്;ചാലകമല്ലാത്ത ചങ്ങല നൈലോണിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു, ഇത് ശക്തിയും രൂപഭേദം ഒടിവും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.b) കീ നിലനിർത്തൽ സവിശേഷത: ചങ്ങല തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കീ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.സി) ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിന്റിംഗും ലോഗോ കൊത്തുപണിയും ലഭ്യമാണ്.d) എല്ലാ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.ഭാഗം നമ്പർ ഷാക്കിൾ മാറ്റ്...
 • 25എംഎം നൈലോൺ ഷോർട്ട് ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് CP25P

  25എംഎം നൈലോൺ ഷോർട്ട് ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് CP25P

  25 എംഎം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷാക്കിൾ
  നിറം: ചുവപ്പ്

 • 38എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P38S

  38എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P38S

  38എംഎം സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ, ഡയ.6 മി.മീ.

  നിറം: ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, ഓറഞ്ച്, കറുപ്പ്, വെള്ള, ചാര, തവിട്ട്, ധൂമ്രനൂൽ, കടും നീല.

 • 76എംഎം ലോംഗ് സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P76S

  76എംഎം ലോംഗ് സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P76S

  76mm നീളമുള്ള സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P76S a) ഉറപ്പിച്ച നൈലോൺ ബോഡി, -20℃ മുതൽ +80℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു.സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ ക്രോം പൂശിയതാണ്;ചാലകമല്ലാത്ത ചങ്ങല നൈലോണിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, -20℃ മുതൽ +120℃ വരെയുള്ള താപനിലയെ ചെറുക്കുന്നു, ഇത് ശക്തിയും രൂപഭേദം ഒടിവും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.b) കീ നിലനിർത്തൽ സവിശേഷത: ചങ്ങല തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, സുരക്ഷാ ആവശ്യത്തിനായി കീ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.c) ബോഡിയിലും കീയിലും ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ നമ്പറിംഗും ലോഗോയും ഓർഡറുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റോക്കിൽ സൂക്ഷിക്കും.d) എല്ലാ കോൾ...
 • മിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് PS25P

  മിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് PS25P

  25mm മിനി ഷാക്കിൾ, ഡയ.4.2 മി.മീ

  നിറം: ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, ഓറഞ്ച്, കറുപ്പ്, വെള്ള, നീല, കടും നീല, ചാര, ധൂമ്രനൂൽ, തവിട്ട്.

 • 25 എംഎം ഷോർട്ട് സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P25S

  25 എംഎം ഷോർട്ട് സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ സേഫ്റ്റി പാഡ്‌ലോക്ക് P25S

  പ്രോജക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ: സ്റ്റീൽ ഷാക്കിൾ പാഡ്‌ലോക്ക്