ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം!

വ്യവസായ വാർത്തകൾ

  • 2019 A+A Exhibition

    2019 എ + എ എക്സിബിഷൻ

    ലോക്കി എ + എ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കിയെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും സൗഹൃദവും വളർത്തിയെടുക്കാം, ഏതൊരു സുഹൃത്തിനും ലോക്കി കെയറുകൾ. ജർമ്മനി 2019 ലെ ഡ്യൂസെൽഡോർഫിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ, ആരോഗ്യ ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ + എ 2019 നവംബർ മുതൽ നടക്കും ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക